Schepenen

Vera Celis

Algemeen beleid, Politie, Brandweer, Gemeenschapswachten en GAS, Communicatie, Informatie en PR, Kwalitatieve Stadsdiensten en Dierenwelzijn

Marleen Verboven

Cultuur, Internationale Samenwerking en ICT

Bart Julliams

Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, Klimaat en Milieu en Trage Wegen

Tom Corstjens

Financiën en Begroting, Lokale Economie en Personeel