Schepenen

Marleen Verboven

Marleen Verboven
Cultuur, Toerisme, Stadsvernieuwing, Internationale Samenwerking

Bart Julliams

Bart Julliams
Ruimtelijke Ordening, Milieu, Duurzaamheid, Tewerkstelling, Sociale Economie, Dierenwelzijn

Pieter Verhesen

Pieter Verhesen
Financiën en begroting, Mobiliteit, Lokale Economie