Schepenen

Marleen Verboven

Cultuur, Toerisme, Stadsvernieuwing, Internationale Samenwerking

Bart Julliams

Ruimtelijke Ordening, Milieu, Duurzaamheid, Tewerkstelling, Sociale Economie, Dierenwelzijn

Pieter Verhesen

Financiën en begroting, Mobiliteit, Lokale Economie