Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 juni 2022, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid

Om extra inspanningen te leveren in de strijd tegen zwerfvuil, zet stad Geelzwerfvuilhandhavers in die intensieve controles uitvoeren. Wie zijn afval zomaar weggooit op de grond en betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. Stad Geel werkt hiervoor samen met de OVAM. Zwerfvuil is één van de grootste …

Op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Mobiliteit, Partij, Ruimtelijke ordening, Veiligheid

N-VA-schepen Tom Corstjens, Bart Julliams en burgemeester Vera Celis brachten elk vanuit hun eigen beleidsdomeinen elementen aan die niets anders toelieten dan op 19 april 2021 een duidelijk en gemotiveerd negatief advies te formuleren als college van burgemeester en schepenen van Stad Geel …

Op 21 december 2020, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Ruimtelijke ordening

In september 2017 heeft de gemeenteraad van Geel het Beleidsplan Ruimte Geel vastgesteld als nieuwe toekomstvisie voor de stad. Een belangrijk onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Geel is het behoud van de groene open ruimte in Geel, zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Dit uit zich ook …

Op 6 december 2020, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid

Tijdens de coronacrisis hebben we allemaal gemerkt hoe sterk de nood is naar voldoende natuur en bos om in te onthaasten, te wandelen, te sporten. Natuur dichtbij de mensen heeft dan ook een positief effect op het mentale welzijn. N-VA Geel is dan ook zeer blijf dat Vlaams minister van Natuur Zuhal …

Op 10 september 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Financiën, Gezondheid, Milieu en duurzaamheid, Ruimtelijke ordening

Na twee maanden zomervakantie kwam de gemeenteraad van Geel, op 7 september, voor het eerst terug samen. Hoewel er in de zomermaanden geen gemeenteraad plaatsvond, werkten onze burgemeester en schepenen naarstig door, alsook onze lokale partijwerking stond niet stil. Onze fractie was enthousiast om …

Op 11 mei 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Milieu en duurzaamheid

Schepen van milieu Bart Julliams zette zijn schouders onder het project van de Honey Highway. Drie zones langsheen de Westelijke Ring worden opgewaardeerd en daarmee ook toegankelijk voor wandelaars en fietsers. In het meerjarenplan 2020-2025, dat eind 2019 in de gemeenteraad werd goedgekeurd, …