Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Milieu en duurzaamheid, Stadsontwikkeling

Op zaterdag 17 maart zal in Zammel het volkstuinproject ‘Samenhof’ officieel van start gaan. Dit is het tweede volkstuinproject dat in Geel gerealiseerd wordt, na het ‘Volkstuincomplex Brukel’ in Geel-Centrum enkele jaren geleden. Hiermee realiseert N-VA-schepen Bart Julliams een belangrijk …

Op 14 februari 2018, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid

Tijdens de laatste gemeenteraad werd het voorstel geopperd om de stad Geel te laten aansluiten bij de statiegeldalliantie, een organisatie die in Vlaanderen statiegeld wil invoeren op drankverpakkingen. Als het van N-VA Geel afhangt, zal dit niet gebeuren. Statiegeld verhoogt namelijk de …

De krant Het Nieuwsblad neemt in haar “Grote gemeentetest” de Vlaamse gemeenten onder de loep. In deze test scoort onze stad opvallend goed. Geel krijgt een score van 7,23 op 10, en staat daarmee op de 32e plaats in de rangschikking van 308 Vlaamse gemeenten. Opvallend is de uitmuntende score van …

N-VA-schepenen Bart Julliams en Pieter Verhesen plannen om projectontwikkelaars bij grote bouwprojecten aan te moedigen tot het mogelijk maken van een systeem van autodelen. Op die manier willen onze schepenen ervoor zorgen dat de verkeersdrukte in het stadscentrum op termijn binnen de perken …

Op 4 december 2017, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Milieu en duurzaamheid, Stadsontwikkeling

In de Hollestraat, een zijstraat van de Groenenheuvel in Sint-Dimpna, wordt werk gemaakt van een vergroening van het straatbeeld. Zo worden er twee mooie esdoorns aangeplant en zal er een kleurrijke kruidachtige beplanting worden aangebracht in de aanwezige plantvlakken en op de bermen tussen de …

Op 4 november 2017, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Gezondheid, Milieu en duurzaamheid, Veiligheid

De Geelse N-VA-fractie maakt zich zorgen over het uitblijven van enkele werken die nog moeten gebeuren aan de Ecodroom, en stelt zich vragen bij het bouwafval dat nog steeds niet is opgeruimd. Onze fractie sprak hierover met Geelse stadsdiensten, en bekijkt hoe de werken alsnog kunnen worden …